נפתלי בזם: "שירה בצילום"

לפרג',
שירה בצילום, נהדר.
נפתלי בזם