ושאדי יחיאל: "כל צילום בפני עצמו, משקף את החיים במציאות דרך העדשה"

למר פרג' הנכבד,
חן חן לתערוכה זו המקסימה, זו דעתי!!!
כל צילום בפני עצמו, משקף את החיים במציאות דרך העדשה, דברים שאדם לא יכול לראות, להבין בעין רגילה.
מצפה לתערוכה מבבל (עיראק).
ושאדי יחיאל.