"לג'ונגל באהבה" – פרג' פרי במסע צילומים ביבשת אפריקה