האור שבקצה העדשה

תערוכת יחיד,  מאת עפרה אביגד המביאה לידי ביטוי את הפתגם "תמונה שווה יותר מאלף מילים", וכל מילה נוספת היא מיותרת.