גוונים

תערוכה נוספת של אוהבי הצילום שהגיעו להציג את צילומיהם בפרג' גלריה לאמנות. כמו הגוונים השונים בפלטת הצבעים, שאינם מכילים רק צבע יסוד אחד, פשוט, כך משתתפי התערוכה הציגו מורכבויות שונות בצילומיהם. ללא ספק, הייתה זו תערוכה צבעונית במיוחד.