בהמשך הדרך

ממשיכים במסורת ויוצאים לדרך בתערוכת צילומים חדשה יחד עם אוהבי הצילום. לכל תמונה שהוצגה על קירות הגלריה סיפור משלה, אותו רק חיכתה לספר לכל מאות המבקרים שהגיעו לפרג' גלריה לאמנות.